Hvad er RKI?

RKI er en enhed under virksomheden Experian A/S, der står for at opliste dårlige betalere i et register, som både virksomheder og offentlige myndigheder kan få adgang til, hvis din gæld vel at mærke overstiger 1.000 kr.