Hvad er et rentefradrag?

Når man sparer penge op på en konto, får man også renter, og i skattemæssig henseende tæller renter som penge, man har tjent, om end der egentlig er tale om en passiv indtægt som genereres uden, at man arbejder for den. Man kan i stedet sige, at pengene arbejder for en. Rentefradrag er et forsøg på at imødegå denne beskatning, så der så at sige skabes en form for symmetri: man betaler skat af sine renter, men man kan samtidig trække dem fra i skat.

Rentefradraget i Danmark er faldet støt gennem de sidste 30 år. I 1987 var det således på 73 %. I dag er det, efter en skattereform i 2009, på 25,5 % for renteudgifter over 50.000 kroner for enlige og 100.000 for ægtepar. Renteudgifter under dette beløb bliver dog ikke påvirket af denne reform, hvorfor fradraget her er forblevet på 32 %.

I praksis

Rentefradrag er ofte et begreb der omtales i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Især for førstegangskøbere er rentefradraget et vigtigt element i forhold til at få økonomien til at hænge sammen på lang sigt. Hvis man ikke er førstegangskøber, og man har solgt sin bolig med gevinst, vil man i kraft af sine frie midler også være i stand til at optage et mindre lån, når man køber en ny bolig. Førstegangskøbere vil sjældent have de samme midler, hvilket vil sige, at en større del af købesummen skal finansieres af en bank eller et realkreditinstitut, og jo større lånet er, jo højere er renteudgiften også. Hvis rentefradraget samtidig falder for renteudgifter over 500.000 kroner – hvilket sagtens kan være tilfældet ved køb af fast ejendom – bliver det ganske enkelt dyrere at købe en bolig, da man nu kan trække mindre af denne udgift fra i skat. Af samme grund kan ændringer i rentefradraget være medvirkende til, at købere vælger en fleksibel rente i stedet for en fast rente. Den faste rente tilbyder selvfølgelig en vis grad af sikkerhed – her ved man uden tvivl, hvad man skal betale hver måned, og hvor stort ens rentefradrag bliver – men med en fleksibel rente har man måske mulighed for at imødegå disse ændringer ved at betale en lavere rente, end det er tilfældet ved et fastforrentet lån. Rentefradraget ændres selvfølgelig ikke procentuelt, men en variabel, lavere rente kan således bidrage til at kompensere for det tab, et lavere rentefradrag ville medføre for en fast rente.