Andelsboliglån

Når du søger efter ny bolig, kan du enten vælge at leje, eje eller købe dig ind i en andelsboligforening. Ved køb af en andelsbolig får du udstedt et andelsbevis, der giver dig ret – ikke ejerskab – til at bo i din andelsbolig.