Hvad er et nedsparingslån?

Et nedsparingslån er kort fortalt et lån i en fast ejendom, der giver dig mulighed for at bruge ejendommens friværdi løbende. Nedsparingslån henvender sig som regel til pensionister der ønsker mere råderum i økonomien og et supplement til for eksempel folkepensionen. Et nedsparingslån kan således være en god ide, hvis man ønsker at få mere ud af den tredje alder i form at øget rejseaktivitet og forbrug. Nedsparingslån er dog ikke kun rettet mod dem, der har forladt arbejdsmarkedet. Hvis man for eksempel vil tage orlov fra sit arbejde i længere tid, og man ikke har nogen opsparing i form af for eksempel værdipapirer, kan et nedsparingslån således være med til at finansiere den tid, man tilbringer væk fra arbejdsmarkedet.

Betales tilbage før eller siden

Sagt på anden vis bruger man her sine mursten i stedet for sine penge. Som ved alle andre lån skal et nedsparingslån selvfølgelig også betales tilbage før eller siden. Hvis man stadig er i den arbejdsdygtige alder og regner med at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter en orlov, hvor nedsparingslånet har finansieret ens udgifter, kan man selvfølgelig vælge at afvikle sit lån på klassisk vis, nemlig ved at tage stilling til hvor længe lånet skal vare, og dermed også hvor længe det vil tage at betale det tilbage igen og herefter finde et fornuftigt kompromis for ens selv. Har man allerede forladt arbejdsmarkedet, inden man tager et nedsparingslån i sin bolig, er situationen selvfølgelig en anden. Her er lånet ikke taget med henblik på at finansiere en midlertidig orlov, og der er således også sjældent udsigt til, at lånet kan betales tilbage i traditionel forstand. Mange folkepensionister vælger som sagt også nedsparingslånet med henblik på at skabe mere luft i økonomien. Hvis man skønner, at dette overhovedet er nødvendigt, skal man selvfølgelig ikke indstille sig på, at lånet kan betales tilbage, så snart det øgede rådighedsbeløb ophører. For pensionister er der dog også en anden måde at indfri lånet på, nemlig ved at sælge sin ejerbolig og flytte til noget mindre og billigere.

 

For folk i den arbejdsdygtige alder, der måske stadig har hjemmeboende børn, er dette naturligvis sjældent en attraktiv løsning, men som pensionist kan det være at prioriteterne ser anderledes ud. Børnene er flyttet hjemmefra, og mange oplever måske i den forbindelse et mindre pladsbehov og gør sig således allerede der tanker om at sælge boligen til fordel for noget der måske egner sig bedre til to mennsker. Andre vil måske som årene går opleve at deres nuværende bolig besværliggør deres dagligdag og således overveje et mere ældrevenligt hjem, for eksempel uden for mange trapper. Det er selvfølgelig også muligt at blive boende i sin nuværende bolig som pensionist samtidig med, at man tager et nedsparingslån, men her er der selvfølgelig altid den risiko at nedsparingslånet udløber, før man dør, og at man således kan blive tvunget til at sælge sin bolig i en fremskreden alder.