Hvad er et pantebrev?

Når man skal orientere sig i den store mængde af forskellige typer lån, der tilbydes af banker, realkreditinstitutter og forbrugslånsudbydere, vil man som regel støde på to grundlæggende typer lån: med og uden sikkerhed. Et pantebrev hører til de lån, hvor der stilles en sikkerhed, her i form af fast ejendom. Med et pantebrev har man som udlåner mulighed for at begære en ejendom på tvangsauktion, såfremt der ikke afdrages på et lån som aftalt.

forskellige typer pantebreve

Der findes forskellige typer pantebreve. Et realkreditpantebrev giver pant i ejendom, og samtidig erkender køber at skylde et beløb til realkreditinstituttet. Med et ejerpantebrev kan køber reservere en pant i sin ejendom og underpantsætte denne i en bank. Et ejerpantebrev anvendes ofte som sikkerhed, når der lånes i et pengeinstitut. Anderledes forholder det sig med skadesløsbreve. Her giver ejeren af en fast ejendom pant i denne mod et lån hvor den endelige gæld ikke er fastlagt på forhånd. Et eksempel på dette kunne være en kassekredit. De fleste har nok prøvet at have en kassekredit hos en bank. Når man overtrækker sin konto, “låner” man så at sige penge af banken.

En mindre kassekredit på for eksempel 10.000 er dog ikke noget, der kræver en form for sikkerhed i form af pant i en fast ejendom. Samtidig kan det være, at man slet ikke anvender sin kassekredit. Det kan forholde sig på samme måde med større kassekreditter, hvor der dog kræves en form for garanti. Det kan tænkes, at en sådan kassekredit slet ikke bliver aktuel, hvorfor der selvfølgelig heller ikke kan siges noget om gældens størrelse. Dog kan der, såfremt kassekreditten er stor nok, stadig være krav om en pant i tilfælde af, at den der optager lånet ikke kan betale det tilbage. Derudover findes der også såkaldte sælgerpantbreve. Her gives der pant i en ejendom samtidig med, at man erkender at skylde et beløn til en kreditor.

Når man køber et hus, er det de færreste der har råd til at betale hele købssummen med det samme. Derfor tages der som regel et lån hos et realkreditinstitut og eventuel et banklån for at finansiere det resterende beløb. Her et det normalt, at der indgår et pantebrev som garanti for boligen. Når et pant stiftes, kaldes dette for tinglysning af pantebrev. Det samme gør sig som regel gældende ved ejerlejligheder, hvor der oftest tinglyses et pantebrev for at sikre ejerens forpligtelser overfor ejerforeningen. Det vil sige, at såfremt disse ikke overholdes, kan lejligheden begæres på tvangsauktion.