Hvad er et familielån?

Et familielån eller et anfordringslån er, som navnet antyder, et lån mellem familiemedlemmer. Et familielån kan opsiges med kort varsel og kan ofte være et fordelagtigt alternativ til det at arve. Familielånet giver to eller flere familiemedlemmer mulighed for at låne penge til et salg, hvorved man således har mulighed for at omgås de gebyrer og afgifter, der er forbundet med en arv. Hvis to forældre for eksempel ønsker at overdrage en fast ejendom eller andet af høj værdi til deres barn, kan der med familielånet oprettes et gældsbrev, hvor barnet låner, hvad der svarer til købssummen af for eksempel en ejendom. Barnet køber herefter denne af forældrene i stedet for at arve den og således undgås gebyrer og arveafgiften.

Familielån – en god løsning

Ligesom det er tilfældet med alle andre lån, skal et familielån selvfølgelig betales tilbage, men her er der flere muligheder i forhold til gældsbrevets konkrete indhold. Hvis forældrene for eksempel har nok frie midler til at låne barnet hele summen, kan renten fastsættes, som man selv ønsker det, eller den kan helt udelades. Et familielån være således være en god løsning, hvis man ønsker at låne penge til et familiemedlem under juridisk forpligtende vilkår, men hvor man samtidig gerne vil have mulighed for at fastsætte lånevilkår som rente og løbetid på egen hånd. I forbindelse med afbetaling af lånet er det også vigtigt at huske på, at forældrene har mulighed for løbende at nedskrive gælden ved hjælp af afgiftsfri pengegaver til barnet.

Man skal dog være opmærksom på, at det forholder sig anderledes med lånevilkårene, hvis lånet er finansieret med friværdi i et hus. I så fald bør renten på familielånet svare til renten på friværdilånet. Når de to renter er ens, kan forældrene således undgå at komme i gæld i forbindelse med lånet.

Reelt gældsforhold

Ved et familielån skal der selvfølgelig være tale om et reelt gældsforhold, og formalia omkring gældsbrev skal således også overholdes. Et gældsbrev for et familielån skal samtidig også specificere, at restgælden til enhver tid kan opkræves. Forældrene i det ovenstående eksempel skal naturligvis sørge for, at barnet er juridisk forpligtet til at tilbagebetale en fast del af gælden hvert år, men det må samtidig ikke være over en så lang periode, at lånet ikke længere kan betragtes som et kortvarigt anfordringslån. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt der rent faktisk er tale om et reelt gældsforhold, kan det resultere i en afgift på de 15 % på købet, som man oprindeligt forsøgte at undgå gennem familielånet.

Selvom et familielån oftest vil rette sig mod et specifikt køb, findes der dog også undtagelser. Det er muligt at oprette et familielån som et udtryk for spontan gavmildhed og således låne pengene uden noget specifikt formål, men også her skal der være klart definerede linjer i forhold til lånets natur, hvis dette ikke skal sidestilles med en gave, som ville være afgiftspligtig.