Hvad er et realkreditlån?

Når man skal købe fast ejendom, er det de færreste, der har frie midler nok til at finansiere købet selv. Det er derfor almindeligt, at man låner penge til sin bolig. Her vælges som regel et realkreditlån der løber over 20 – 30 år, og som gives mod en pant eller sikkerhed i den faste ejendom. I forbindelse med realkreditlån eksisterer der to forskellige muligheder: annuitetslån og serielån. Ved et annuitetslån er terminsydelserne lige store gennem hele lånets løbetid, og renteudgiften beregnes ud fra den aktuelle restgæld. Det vil sige, at der i begyndelsen af lånets løbetid vil være større udgifter til renter end til egentlige afdrag på lånet. I takt med at restgælden falder, vil renterne også falde, og når løbetiden er ved at være slut, vil afdragene således primært bestå af selve lånet i stedet for renteudgifterne.

serielån & annuitetslån

Ved et serielån afdrages der lige store beløb på lånet hver termin. I lighed med med et annuitetslån udregnes renten også her ud fra den samlede restgæld, det vil sige, at ydelsen er højest ved lånets begyndelse og falder i takt med renteudgifterne. Afdraget på lånet forbliver dog fast gennem hele løbetiden. Ved et annuitetslån forbliver ydelsen som sagt ens gennem hele løbetiden, men sammensætningen mellem renteudgifter og gæld ændres løbende, mens man ved et serielån afdrager ens på gælden, mens det kun er renten der ændrer sig. Selvom et realkreditlån normalt har en løbetid på 20 – 30 år, har man stadig mulighed for at vælge afdragsfri perioder for at få mere luft i økonomien. I den forbindelse skal man kun betale renteudgifter og bidrag, mens der ikke afdrages på selve gælden. Det skal også nævnes, at et realkreditlån ikke kan finansiere hele boligens værdi. Ved køb af en helårsbolig, enten et hus eller en ejerlejlighed, kan man således maksimalt finansiere 80 % af boligens værdi. Ved fritidshuse finansieres op til 60 %. Her er et banklån relevant i forhold til at finansiere resten af udgifterne.

fast eller variabel rente

Som ved mange andre typer lån har man i forbindelse med realkreditlån mulighed for at vælge enten en fast eller variabel rente. Fordelen ved et fastforrentet lån er selvfølgelig den sikkerhed, det giver at vide præcis, hvad man skal betale hver måned. Selvom renten stiger, forbliver den månedlige ydelse uændret. Samtidig kan et fastforrentet lån tjene til at beskytte boligens værdi. Hvis renten for eksempel stiger, bliver det blive dyrere at låne penge til boligkøb, hvilket får boligpriserne og dermed en ejendomsfriværdi til at falde. Samtidig betyder det dog også, at hvis den faste rente på lånet ligger under den aktuelle rente, vil indfrielseskursen blive mindre. Det bliver med andre ord nemmere at sælge sin bolig og beskytte sin friværdi.