Afdragsfrie lån

I 2003 blev de afdragsfrie lån indført, hvilket bevirkede, at man som låntager kunne sætte tilbagebetalingen af sit realkreditlån på standby i op mod 10 år.